Allereerst bedankt voor uw vertrouwen in Salesy. Deze handleiding zal u de complete app uitgebreid uitleggen.

Inloggen

We beginnen met inloggen. U heeft een e-mail ontvangen met uw inloggegevens. U kunt inloggen op de iPhone of Android app of op app.salesy.nl. U heeft alle functionaliteiten tot uw beschikking, hierbij maakt het niet uit of u op uw computer of op uw telefoon bent.

Dashboard

Nu we succesvol zijn ingelogd, zijn we op het dashboard. Op uw dashboard kunt u als manager de algehele bedrijfsprestaties inzien. En kunnen accountmanagers hun eigen prestaties zien.

Relaties

In het relatieoverzicht kunt u al uw relaties bijhouden met contactpersonen. Deze kunnen worden gebruikt in een bezoekverslag, zodat er precies duidelijk is met welk bedrijf en welke personen binnen dit bedrijf gesproken is. Bovenin kunt u op de knop "Nieuwe relatie toevoegen" drukken.

Vervolgens vult u alle bedrijfsgegevens in en drukt u op de knop "Opslaan".

Hierna kunt u contactpersonen toevoegen en door middel van het schuifje bepalen of deze persoon DMU is, oftewel een beslissende persoon binnen de organisatie. Wanneer u alle informatie van deze contactpersoon heeft ingevuld kunt u op een aantal knoppen drukken; Heeft u geen contactpersonen dan drukt u op de knop "Overslaan". Heeft u de gegevens van uw contactpersoon toegevoegd en is dit de enige contactpersoon? Dan drukt u op de knop "Opslaan en doorgaan". Heeft u nog een contactpersoon? Dan drukt u op de knop "Opslaan en nog één toevoegen".

Vraagpaden

Door middel van vraagpaden kunt u vragen definieren die accountmanagers invullen in een bezoekverslag. Hierin zit een onderscheidt tussen twee type vragen: Slimme vragen en Aangepaste vragen.

We hebben voor het gemak alvast een vraagpad aangemaakt met alle slimme vragen voor een bezoekverslag. Hierdoor kunt u gelijk van start. Uiteraard kunt u hier ook uw bedrijfspecifieke vragen aan toevoegen. Dit leggen wij hieronder uit.

Slimme vragen

Slimme vragen zijn door ons vooraf gedefinieerde vragen waaraan inzichten zijn gekoppeld. Deze vragen zijn dus cruciaal voor uw rapportages. Slimme vragen kunt u toevoegen aan nieuwe vraagpaden en hiertussen kunt u uw aangepaste vragen plaatsen.

Aangepaste vragen

Aangepaste vragen zijn zoals de naam al aangeeft, bedrijfspecifieke vragen. Deze aangepaste vragen bestaan uit een aantal types.

Open veld (Tekst) Hier kan een open antwoord worden ingevuld met alleen letters, nummers kunnen niet worden ingevuld.

Open veld (Nummers) Hier kan een open antwoord worden ingevuld met alleen nummers, letters kunnen niet worden ingevuld.

Meerkeuze Meerdere keuzeopties, 1 enkel antwoord kan worden gekozen.

Selectievakjes Meerdere keuzeopties, meerdere antwoorden kunnen worden gekozen.

Datum & Tijd Hier kan een datum met tijdstip als antwoord worden ingevuld.

Om een aangepaste vraag of slimme vragen toe te voegen, drukt u op de knop "Vraag toevoegen". U krijgt dan de keuze om een slimme of aangepaste vraag toe te voegen. Vervolgens kunt u vragen slepen naar boven en beneden. De volgorde van het vragenpad bepaalt de volgorde van het bezoekverslag.

Conditionele vragen

U kunt uw vragen ook conditioneel maken. Wanneer u een aangepaste vraag aanmaakt, kunt op basis van het antwoord (bij meerkeuze en selectievakjes) de volgende vraag bepalen. Dit kan door op de aangepaste vraag het veld "Actie" aan te klikken en een keuze te maken uit een van de beschikbare vragen of het bezoekverslag te versturen.

Wanneer u klaar bent, drukt op de knop "Opslaan". U kunt dit vragenpad nu selecteren bij het aanmaken van een bezoekverslag.

Bezoekverslagen

Hier ziet u een compleet overzicht van alle bezoekverslagen als manager en eigen ingevulde bezoekverslagen als accountmanager. Door op de knop "Nieuw bezoekverslag maken" kunt een bezoekverslag starten.

Kies de relatie en contactpersonen waarmee u aan tafel zit en druk op de knop "Doorgaan".

Vervolgens kiest u het betreffende vragenpad (dat u voor deze stap heeft aangemaakt) en drukt u op weer op de knop "Doorgaan".

Wanneer alle vragen zijn ingevuld krijgt u een overzicht van alle vragen met ingevulde antwoorden. U kunt deze checken en vervolgens op de knop "Bezoekverslag opslaan" drukken. U heeft nu succesvol een bezoekverslag aangemaakt.

Rapportages

In het rapportage overzicht kunt u uw algehele prestaties zien. Daarnaast ziet u de prestaties per accountmanager. U heeft op het overzicht twee filteropties; "Selecteer een gebruiker" hiermee kunt u het overzicht specifiek maken voor een bepaalde accountbeheerder en ''Alle statistieken" hiermee kunt u een periode selecteren zoals; Deze maand, deze week etc.

Gebruikers

Op het gebruikersoverzicht ziet u alle gebruikers die toegang hebben tot Salesy. Ook kunt u hier nieuwe gebruikers toevoegen. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen drukt op de knop "Nieuwe gebruiker toevoegen".

Vervolgens vult u de gegevens in en drukt u op de knop "opslaan". De desbetreffende gebruiker ontvangt dan een e-mail met instructies om in te loggen.

Is uw vraag niet beantwoord? Klantenservice

Klantenservice

Onze experts staan elke dag klaar om uw vragen te beantwoorden.